Trợ giúp
Vietnamese
Vinh danh: Nguyễn Linh Trang đã vươn lên TOP 3 với mức hoa hồng 55.xxx.xxx VNĐ
Chào mừng: Nguyễn Thị Minh Hoa vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Nguyễn Hoài Trang vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 5x.xxx VND
Chào mừng: Bùi Khánh Linh vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Bùi Việt Anh vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 6x.xxx VND
Vinh danh: Nguyễn Quốc Bảo đã vươn lên TOP 1 với mức hoa hồng 87.xxx.xxx VNĐ
Vinh danh: Trần Bảo Tiến đã vươn lên TOP 2 với mức hoa hồng 88.xxx.xxx VNĐ
Vinh danh: Nguyễn Hoài Thu đã vươn lên TOP 3 với mức hoa hồng 65.xxx.xxx VNĐ
Vinh danh: Đỗ Hoài Thu đã vươn lên TOP 1 với mức hoa hồng 95.xxx.xxx VNĐ
Chúc mừng: Đỗ Thu Hà vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 5xx.xxx VND
Chào mừng: Trần Mai Ly vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Nguyễn Huy Quang vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Tạ Thị Thanh Thủy vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Vinh danh: Nguyễn Mạnh Tiến đã vươn lên TOP 3 với mức hoa hồng 78.xxx.xxx VNĐ
Chúc mừng: Đỗ Đồng Thịnh vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 5xx.xxx VND
Chào mừng: Nguyễn Thanh Trúc vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Bạch Ngọc Anh vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 8x.xxx VND
Chúc mừng: Nguyễn Hà Anh vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 3xx.xxx VND
Chúc mừng: Trần Thảo Linh vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 2xx.xxx VND
Chào mừng: Lê Minh Anh vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Vũ Thị Ngọc Ánh vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 2xx.xxx VND
Chúc mừng: Trịnh Thúy Nga vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 5xx.xxx VND
Chúc mừng: Nguyễn Thị Hoa vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 5x.xxx VND
Chào mừng: Nguyễn Quang Anh vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Nguyễn Diệu Mai vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 5xx.xxx VND
Chào mừng: Phan Thị Lan Anh vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Dương Tiến Thịnh vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 4x.xxx VND
Chào mừng: Nguyễn Văn Trực vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Nguyễn Đình Hiếu vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Nguyễn Linh Trang vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Tăng Ngọc Lan vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Đỗ Xuân Trường vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Nguyễn Minh Trang vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 5xx.xxx VND
Chào mừng: Nguyễn Trâm Anh vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Vũ Phương Nam vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Phạm Ngọc Thúy vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 3xx.xxx VND
Vinh danh: Đỗ Tuấn Anh đã vươn lên TOP 2 với mức hoa hồng 95.xxx.xxx VNĐ
Chào mừng: Bùi Quang Hiếu vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Nguyễn Quốc Việt vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 4xx.xxx VND
Chào mừng: Trịnh Thị Lan Phương vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Vinh danh: Trần Mai Ly đã vươn lên TOP 1 với mức hoa hồng 109.xxx.xxx VNĐ
Chào mừng: Lưu Quang Trường vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Đỗ Đình Thiện vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 1xx.xxx VND
Chào mừng: Trần Hồng Sơn vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Nguyễn Minh Ngọc vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Nguyễn Quốc Khánh vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Đỗ Duy Khánh vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Phạm Thành Long vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Lê Hoàng Vy vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chào mừng: Vũ Lan Hương vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Cao Văn Long vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 5xx.xxx VND
Chào mừng: Lưu Tuấn Khang vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Vinh danh: Trần Thu Hương đã vươn lên TOP 2 với mức hoa hồng 79.xxx.xxx VNĐ
Chào mừng: Lê Hải Ly vừa đăng ký thành công tài khoản Publisher
Chúc mừng: Nguyễn Minh Trang vừa nhận được mức hoa hồng đầu tiên lên tới 5xx.xxx VND

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ADPIA  DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI 

 

("Điều khoản") này đưa ra những điều khoản về việc sử dụng dịch vụ và hợp tác giữa hệ thống https://newpub.adpia.vn/ ("Bên A") và các Đối tác tham gia mạng lưới ("Bên B") theo như định nghĩa ở Điều 1 liên quan đến Mạng lưới quảng cáo liên kết ADPIA được cung cấp bởi Bên A.  Bên B nhất trí với nội dung của Điều khoản này và các chỉnh sửa bổ sung nếu có. Hai bên cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc và thực hiện trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.

 

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

 1. “Bên B” được hiểu là một cá nhân hay tập thể muốn nhận phí quảng cáo thông qua Bên A bằng cách đăng các quảng cáo do Nhà cung cấp hợp tác với Bên A trên trang mạng của mình nhằm liên kết Khách hàng đến trang mạng bán hàng. 
 2. “Trang mạng Bên B” được hiểu là một trang mạng Internet do Bên B vận hành, quản lý và được Bên B đăng ký sử dụng các dịch vụ.
 3. “Nhà cung cấp” được hiểu là một cá nhân hay công ty có yêu cầu sử dụng các dịch vụ theo cách thức Bên A chỉ định nhằm mục tiêu kết nối các Khách hàng đến Trang mạng bán hàng của mình bằng cách đăng quảng cáo trên Trang mạng Bên B.
 4. “Trang mạng bán hàng” được hiểu là một trang mạng do Nhà cung cấp vận hành và quản lý nhằm cung cấp các hàng hóa và dịch vụ của mình.
 5. “Khách hàng” được hiểu là các cá nhân sẽ truy cập Trang mạng Bên B và được chuyển tiếp tới Trang mạng bán hàng bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Nhà cung cấp đăng trên Trang mạng Bên B. 
 6. “Trang quản lý” được hiểu là một trang mạng chuyên dụng do Bên A cung cấp cho Bên B liên quan đến Các dịch vụ mà qua đó, Bên B có thể lựa chọn quảng cáo mà Bên B muốn thiết lập Liên kết quảng cáo hay xác nhận các điều khoản và điều kiện về phí quảng cáo…“Liên kết quảng cáo” sẽ có hiệu lực khi Bên B đăng ký thành công vào hệ thống của Bên A. Bên B có quyền chủ động tùy chọn các chiến dịch quảng cáo hay hình thức hợp tác liên kết có sẵn trên hệ thống của Bên A để triển khai quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.
 7. “Kết quả đăng quảng cáo” được hiểu là bất kì kết quả quảng cáo nào bắt nguồn từ việc Khách hàng truy cập các quảng cáo của Nhà cung cấp đăng trên Trang mạng Bên B như mua hàng hóa hay đăng kí thành viên, và được đăng ký vào dữ liệu Các dịch vụ. Các kết quả đăng quảng cáo sẽ được tính phí quảng cáo.
 8.  

ĐIỀU 2. PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC HỢP TÁC.

1 Các dịch vụ được hiểu là dịch vụ đăng quảng cáo trên Trang mạng Bên B có sẵn trên hệ thống Bên A. Nếu Khách hàng mua hàng hay đăng kí thành viên, v.v, bằng cách nhấp chuột vào quảng cáo, một khoản phí quảng cáo nhất định tỉ lệ với kết quả đăng quảng cáo sẽ được Nhà cung cấp thanh toán thông qua Bên A.

2. Bên B có thể xác nhận loại quảng cáo, phí đăng quảng cáo, trạng thái tức thời của quảng cáo, v.v, trên Trang quản lý chuyên dùng dành cho Bên B được Bên A cung cấp trên Internet.

3. Nếu một cá nhân hay cá thể (sau đây gọi là “Người nộp đơn”) có ý định trở thành Bên B, cá nhân hay cá thể sẽ phải đăng ký tài khoản trên hệ thống Bên A tại đường dẫn: https://newpub.adpia.vn/  

4. Bằng việc đăng ký tài khoản thành công với Bên A, Bên B đồng thời hoàn toàn đồng ý chấp nhận toàn bộ các điều khoản hợp tác như có trong hợp đồng, cũng như các quy định hợp tác, quy định thanh toán có ghi trên website hợp tác của Bên A.

5. Nếu Người nộp đơn thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Bên A có khả năng từ chối đơn đăng ký. Thêm vào đó, nếu sau khi được chấp thuận mà Bên A phát hiện ra Người nộp đơn cũng thuộc một trong các trường hợp sau thì Bên A có thể hủy bỏ việc đăng ký dựa theo các quy định của HỢP ĐỒNG:

5.1. Người nộp đơn chưa đủ 18 tuổi;

5.2. Người nộp đơn đã từng đăng ký tham gia Các dịch vụ và bị từ chối;

5.3. Trong đơn đăng ký chứa đựng thông tin không chính xác;

5.4. Người nộp đơn cung cấp hàng hóa hay dịch vụ có tính khiêu dâm;

5.5. Người nộp đơn có liên quan đến các hoạt động đầu tư lừa đảo, bán hàng đa cấp hay các hình thức tương tự;

5.6. Người nộp đơn tham gia các hoạt động bất hợp pháp hay chống đối xã hội;

5.7. Người nộp đơn tham gia quản lý tổ chức tôn giáo;

5.8. Người nộp đơn  kinh doanh và phân phối các mặt hàng xa xỉ hay “hàng hóa thông tin” hay các hình thức tương tự;

5.9. Các trường hợp khác mà Bên A xét thấy không phù hợp

6. Trường hợp Người nộp đơn vận hành trang mạng thuộc một trong các trường hợp sau thì Bên A có khả năng từ chối đơn đăng ký. Thêm vào đó, nếu sau khi được chấp thuận mà Bên A phát hiện ra trang mạng nêu trên cũng thuộc một trong các trường hợp sau thì Bên A có thể hủy bỏ việc đăng ký dựa theo các quy định của Hợp đồng:

6.1. Trang mạng chứa đựng nội dung tục tĩu, khiêu dâm;

6.2. Trang mạng chứa đựng nội dung vi phạm Bản quyền tác giả, Bản quyền thương mại, nội dung từ các tên miền được biết đến rộng rãi hay các quyền sở hữu tài sản trí tuệ;

6.3. Trang mạng chứa đựng nội dung có tính phỉ báng, bôi nhọ, cản trở việc kinh doanh, vi phạm danh dự, quyền riêng tư, quyền hình ảnh hay các hình thức tương tự;

6.4. Trang mạng có liên quan đến các hoạt động đầu tư lừa đảo, bán hàng đa cấp hay các hình thức tương tự hoặc tham gia giới thiệu các hoạt động trên;

6.5. Trang mạng có liên quan đến cờ bạc, cá cược (ngoại trừ các trò chơi do Nhà nước vận hành, sổ xố hay các trò chơi hợp pháp);

6.6. Trang mạng chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật hiện hành, các sắc lệnh, các quy định trong ngành, v.v, hay các nội dung trái luật và chống đối xã hội;

6.7. Trang mạng chứa đựng nội dung công kích lại trật tự và đạo đức cộng đồng;

6.8. Trang mạng chứa đựng nội dung về tôn giáo;

6.9. Trang mạng chỉ dành cho người thân, bạn bè, các cá nhân cụ thể sử dụng;

6.10. Trang mạng công khai cho công chúng không theo cách thức, ví dụ như, yêu cầu có tên người dùng và mật mã để truy cập;

6.11. Trang mạng nghèo nàn về nội dung hay khó hiểu;

6.12. Trang mạng chứa đựng số lượng lớn các đường dẫn tới các trang mạng khác;

6.13. Các trường hợp khác mà Bên A xét thấy không phù hợp.

7. Trong trường hợp Bên B là tổ chức hoặc công ty thì Bên B cần có trách nhiệm cung cấp bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh có nhóm ngành bao hàm các Dịch vụ hai bên hợp tác. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu Bên B có thay đổi đăng ký kinh doanh thì Bên B phải đảm bảo Giấy đăng ký kinh doanh mới có đăng ký nhóm ngành được phép kinh doanh Dịch vụ hai bên hợp tác và phải thông báo với Bên A bằng văn bản đồng thời cung cấp cho Bên A bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh mới.

 

ĐIỀU 3: LIÊN KẾT QUẢNG CÁO VỚI NHÀ CUNG CẤP

 1. Bên B lựa chọn bài quảng cáo (hay chương trình Liên kết quảng cáo) từ Trang quản lý mà Bên B mong muốn đăng trên Trang mạng Bên B.
 2. Trường hợp Bên B muốn hợp tác Liên kết quảng cáo với Nhà cung cấp, Bên B nộp đăng ký sau khi chọn loại quảng cáo, khoản phí đăng quảng cáo, các điều khoản và điều kiện đăng quảng cáo và điều cấm được mô tả trên Trang quản lý. Phí đăng quảng cáo công bố trên Trang quản lý đã bao gồm các thuế tiêu dùng.
 3. Trường hợp Bên B đăng ký tham gia Liên kết quảng cáo, hợp tác Liên kết quảng cáo bắt đầu có hiệu lực và Bên B có quyền đăng quảng cáo theo các chuẩn mực mà Nhà cung cấp đề ra. Bên B theo đây chấp thuận rằng loại quảng cáo, khoản phí đăng quảng cáo, các điều khoản và điều kiện đăng quảng cáo và các điều khoản cấm có thể thay đổi tùy theo mục đích của Nhà cung cấp. Trường hợp Nhà cung cấp từ chối đăng ký tham gia Liên kết quảng cáo hay chấm dứt Liên kết quảng cáo trong thời hạn hợp tác, Bên B không có quyền chất vấn nguyên do hay nộp đơn phản đối.
 4. Bên A và Nhà cung cấp có thể xét lập bảng xếp hạng (sau đây gọi là “Thứ hạng”) về các loại phí thanh toán cho Trang mạng Bên B dựa trên các tiêu chí độc lập của mình và xem xét đến nội dung, thể loại, tính chất và hiệu quả, v.v. Nếu Bên A xét thấy có vi phạm về Hợp đồng, Bên A có thể điều chỉnh Thứ hạng. Bên B không có quyền yêu cầu tiết lộ nguyên nhân của Thứ hạng.

ĐIỀU 4. CHỦ THỂ, XÉT DUYỆT VÀ XÁC LẬP KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO.

 1. Chủ thể của Kết quả đăng quảng cáo theo Các dịch vụ là sự phân chia Kết quả đăng quảng cáo dựa trên các hoạt động nhất định do Nhà cung cấp quy định như mua hàng, yêu cầu xin thông tin tài liệu, đăng ký thành viên, nhấp chuột vào quảng cáo và đăng ý kiến phản hồi. Phân chia chủ thể có thể dẫn đến phát sinh phí quảng cáo và việc phân loại chủ thể sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Các dịch vụ. Nếu dữ liệu trên được thực hiện không do thiên tai hay các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên A, chủ thể của Kết quả đăng quảng cáo sẽ được xác định trên cơ sở các dữ liệu do Nhà cung cấp và Bên B cung cấp.
 2. Kết quả đăng quảng cáo sẽ được ấn định bằng quy trình phê duyệt trong đó Nhà cung cấp (hay Bên A được Nhà cung cấp ủy quyền) quyết định chấp thuận hay từ chối chủ thể của Kết quả.
 3. Việc chấp thuận Kết quả quảng cáo hoàn toàn do chủ quan của Nhà cung cấp và Bên B không có quyền yêu cầu Nhà cung cấp hay Bên A tiết lộ các tiêu chí chấp thuận hay các lý do từ chối.
 4. Bên A sẽ thanh toán phí quảng cáo cho Bên B dựa trên Kết quả quảng cáo được ấn định theo các quy định nêu tại Điều 6.

ĐIỀU 5. GIÁM SÁT

Bên A sẽ tự thực hiện công tác giám sát để xác định Bên B có sử dụng Các dịch vụ tuân theo quy định của Hợp đồng hay không.

 1. Trường hợp qua việc giám sát, Bên A xác định rằng Bên B có các hành động vi phạm Hợp đồng hay các hành động bất hợp pháp, hành vi sai trái vi phạm pháp luật hiện hành hoặc các hành động có tính chất tương tự (sau đây gọi chung là “Hành vi vi phạm”), Bên A có thể từ chối thanh toán toàn bộ hay một phần phí quảng cáo.
 2. Trường hợp qua việc giám sát, Bên B bị phát hiện thực hiện Hành vi vi phạm, Bên A có thể hủy bỏ đăng ký của Bên B mà không cần có yêu cầu. Trường hợp Nhà cung cấp hay Bên A chịu tổn thất do Hành vi vi phạm của Bên B, Nhà cung cấp hoặc Bên A có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại. Thêm vào đó, nếu Hành vi vi phạm của Bên B có tính chất hiểm độc và cố ý, Nhà cung cấp hoặc Bên A có thể áp dụng các biện pháp như khởi kiện hình sự.

ĐIỀU 6. BẢO TRÌ CÁC DỊCH VỤ

Việc bảo trì Các dịch vụ có thể được thực hiện định kì hoặc không theo định kì. Bên B và Bên A cùng không được khiếu nại về việc tạm ngưng Các dịch vụ hay các tổn thất phát sinh trong thời gian bảo trì khi có thông tin chính đáng về dịch vụ.

 

ĐIỀU 7. THÔNG BÁO, THAY ĐỔI VÀ XÓA BỎ NỘI DUNG TỪ PHÍA BÊN B.

 1. Trường hợp Bên B thay đổi nội dung trên trang mạng Bên B hay không thể truy cập vào Trang mạng Bên B, Bên B sẽ cập nhật ngay các thay đổi này trên Trang quản lý.
 2. Bên B sẽ không có các hành động làm cho bản thân.
 3. Trường hợp Bên B không sử dụng được các dịch vụ hay phát giác các vấn đề khác có liên quan đến Các dịch vụ, Bên B cần thông báo ngay cho Bên A.
 4. Trường hợp có thay đổi về thông tin đăng ký sử dụng Các dịch vụ, Bên B cần đăng nhập ngay các thay đổi này vào thông tin đăng ký của mình. Nếu nảy sinh vấn đề bắt nguồn từ việc Bên B không đăng nhập các thay đổi vào thông tin đăng ký, Bên B tự chịu trách nhiệm và mọi phí tổn để xử lý vấn đề, Bên A hoàn toàn không chịu bất kì trách nhiệm nào.
 5. Trường hợp Nhà cung cấp và Bên A xác định rằng nội dung của ý kiến phản hồi không tương thích với phạm trù mà ý kiến phản hồi đang được đăng tải và có yêu cầu xóa bỏ, Bên B sẽ phải xóa bỏ ý kiến phản hồi nêu trên trong vòng 01 tuần tính từ ngày nhận được thông báo yêu cầu xóa bỏ.

 

ĐIỀU 8. QUẢN LÝ TÊN TRUY CẬP VÀ MẬT MÃ

Bên B chịu mọi trách nhiệm về việc sử dụng và quản lý tên truy cập và mật mã do Bên A cung cấp.

Bên B sẽ không để bên thứ ba sử dụng tên truy cập và/ hoặc mật mã nêu trên và không được cho mượn, ủy nhiệm hay chuyển nhượng tên truy cập và/ hoặc mật mã để làm vật đảm bảo hay nhằm làm lợi cho bên thứ ba.

Trường hợp các dịch vụ được khai thác do sử dụng tên truy cập và/ hoặc mật mã cung cấp cho Bên B, Bên B được xem là đã sử dụng Các dịch vụ bất kể thực tế là các dịch vụ nêu trên do bên thứ ba sử dụng. Bên B phải chịu trách nhiệm về bất kể nguyên nhân gì để xảy ra việc sử dụng nêu trên.

 

ĐIỀU 9. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢNG CÁO

1. Bản quyền tác giả:

Trên trang mạng Bên B, Bên B không được thực hiện các hành động bất hợp pháp như vi phạm bản quyền tác giả của Bên A hay của bên thứ ba.

Trường hợp Bên B đăng ý kiến phản hồi, bản quyền tác giả về ý kiến phản hồi nêu trên sẽ thuộc về Bên B hoặc tác giả.

Theo đây, Bên B chấp thuận rằng giấy phép bản quyền tác giả (bao gồm, nhưng không giới hạn về, quyền sao chép, quyền sửa đổi, quyền phát hành và quyền truyền bá cho công chúng) có liên quan đến ý kiến phản hồi đã đăng ký bản quyền sẽ được cấp miễn phí cho Bên A hay Nhà cung cấp. Thêm vào đó, Bên B sẽ không thực thi quyền tác giả của mình đối với các sản phẩm đã đăng ký bản quyền nhằm chống lại Bên A

2. Hàng hóa liên quan đến chất gây nghiện và/ hoặc mỹ phẩm:

Bên B không được, thể hiện rõ hay ngụ ý, quảng cáo, mô tả, phát hành các bài viết không đúng sự thật, thái quá hay gây hiểu nhầm liên quan đến nhãn hiệu, quy trình sản xuất, hiệu lực, hiệu quả hay tác dụng của các chất gây nghiện và các chất tương tự, mỹ phẩm hoặc thiết bị y tế.

Ngoài các hàng hóa nêu trên khoản (1), Bên B không được, thể hiện rõ hay ngụ ý, quảng cáo, mô tả, phát hành các bài viết không đúng sự thật, thái quá hay gây hiểu nhầm liên quan đến thực phẩm dành cho sức khỏe và thực phẩm ăn kiêng, v.v.

3. Các luật hiện hành khác:

Bên B sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành của Việt Nam liên quan đến vận hành trang mạng và đăng tải quảng cáo, các đạo luật hay sắc lệnh kiểm soát việc đăng tải quảng cáo, và không thực hiện hành vi gạ gẫm Khách hàng, hành động ngăn chặn lợi ích của Khách hàng, hành động gây hiểu lầm các tác dụng bằng các diễn giải thái quá.

Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về Sản Phẩm quảng cáo và các thông tin hình ảnh liên quan do Bên B cung cấp cho Bên Bên A, đảm bảo các Sản Phẩm thông tin này là hợp pháp, không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam;

Trong suốt thời hạn của Hợp đồng, Bên B đảm bảo có đầy đủ tư cách cũng như quyền pháp lý để cấp phép sử dụng các Sản Phẩm thông tin liên quan cho Bên B, không vi phạm bất cứ quyền của Bên thứ ba nào; Bên Bên B sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của bên thứ ba liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và bất kỳ khiếu nại nào khác; bồi thường thiệt hại cho Bên Bên A và/hoặc bên thứ ba (nếu có) do các hành vi vi phạm của mình gây ra; và đảm bảo cho Bên A vô can với mọi trách nhiệm.

 

ĐIỀU 10. HÀNH VI BỊ CẤM

1. Trừ trường hợp có văn bản đồng thuận trước từ Bên A, Bên B không được ký kết Hợp đồng đăng quảng cáo trực tiếp với Nhà cung cấp mà không có sự tham gia của Bên A hoặc ép buộc Nhà cung cấp ký kết. Quy định tại điều 15 này sẽ dẫn tới việc hủy bỏ đăng ký của Bên B, ngoại trừ trong trường hợp Bên B trong Hợp đồng là:

Nhà cung cấp đã từng tham gia sử dụng Các dịch vụ theo sự giới thiệu của Bên B; hoặc Nhà cung cấp giới thiệu về Các dịch vụ đến Bên B và khuyến khích Bên B tham gia Các dịch vụ.

2. Trường hợp Bên B ký kết Hợp đồng đăng quảng cáo trực tiếp với Nhà cung cấp mà không thông báo và nhận được văn bản đồng thuận từ Bên A là vi phạm các quy định của điều 15, Bên A sẽ có quyền chấm dứt việc hợp tác với bên B và thông báo qua email. Mọi quyền lợi tích lũy của bên B sẽ chấm dứt tại thời điểm thông báo.

3. Bên B không thực hiện các hành động không phù hợp với mục đích của Nhà cung cấp hay mục tiêu của Các dịch vụ, như dùng các hình thức gây áp lực, gạ gẫm hay yêu cầu Khách hàng nhấp chuột vào quảng cáo để Bên B có được phí đăng quảng cáo, hình thức diễn giải rằng bài quảng cáo đang sử dụng hệ thống Liên kết quảng cáo, hay đề cập đến phí đăng quảng cáo, v.v, ngoại trừ nếu đề cập đến khuyến cáo của Nhà cung cấp.

4. Bên B không thực hiện các hành động nhằm tăng số lượng Kết quả một cách không tự nhiên hay cố ý tăng số lượng các chủ thể Kết quả bằng các phương thức bất hợp pháp, hay vì mục đích không xác đáng, nhằm thu phí quảng cáo cho Bên B hay các cá thể có liên quan.

5. Bên B không thực hiện các hành động (như đặt hàng hay đăng kí thành viên) có thể dẫn tới nhận phí quảng cáo với tư cách là đại diện cho bên thứ ba.

6. Nếu xảy ra một trong các trường hợp sau, Bên B không được thay đổi hay thúc đẩy bên thứ ba thay đổi mã HTML dùng để hiển thị quảng cáo mà Bên A sẽ dùng để đăng quảng cáo. Nếu không thuộc một trong các trường hợp sau, Bên A có thể cho phép Bên B sửa đổi mã HTML nêu trên. Tuy nhiên, nếu sự thay đổi làm phát sinh vấn đề liên quan đến phản ánh Kết quả quảng cáo, Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm.

6.1. Nhà cung cấp không cho phép sử dụng bất kì ngôn ngữ nào khác ngoài mã HTML hiển thị quảng cáo mà Bên A sẽ sử dụng để đăng quảng cáo;

6.2. Nếu do thay đổi mã HTML, mà các hiển thị trên quảng cáo về hình ảnh biểu ngữ hay nội dung quảng cáo hay các nội dung tương tự bị thay đổi;

6.3. Liên quan đến phí thanh toán theo ý kiến phản hồi;

6.4. Thông tin trên Trang mạng Bên B có đăng quảng cáo bị che đậy;

6.5. Các trường hợp mà Bên A xét thấy không phù hợp

6.6. Bên B không dùng mã HTML hiển thị quảng cáo được Bên A sử dụng để đăng quảng cáo tại bất cứ trang nào khác ngoài Trang mạng Bên B đã đăng ký.

 

ĐIỀU 11. HỦY BỎ ĐĂNG KÝ

Trường hợp xảy ra một trong các tình huống sau, Bên A có toàn quyền hủy đăng ký của Bên B bằng cách thông báo cho Bên B và không yêu cầu khắc phục. Nếu đăng kí của Bên B bị hủy, Liên kết quảng cáo với Nhà cung cấp cũng tự động chấm dứt. Trường hợp Bên B hay bên thứ ba bị bất lợi hay thiệt hại do việc hủy đăng ký, Bên A không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do gì.

1. Phát hiện bất kỳ sai lệch nào trong thông tin đăng ký tham gia Các dịch vụ;

2. Không thực hiện các thông báo cần thiết cho Bên A, gây cản trở cho việc vận hành và quản lý Các dịch vụ;

3. Bên A không liên lạc được với Bên B, gây ra cản trở cho việc vận hành quản lý Các dịch vụ;

4. Bên B vi phạm HỢP ĐỒNG và không thể khắc phục vi phạm khi có yêu cầu tìm cách khắc phục

5. Khi Bên A xét thấy không nên cung cấp Các dịch vụ do các hành vi không trung thực hay không đáng tin cậy của Bên B;

6. Bên B không đăng nhập vào Trang quản lý hay không có quảng cáo được đăng tải hay nhấp chuột xem trong suốt 1 năm trở lên; hoặc Bên A xét thấy Bên B không phù hợp.

7. Trường hợp đơn đăng ký bị hủy bỏ dựa theo các quy định tại điều 15, Bên A sẽ không thanh toán các khoản phí đăng quảng cáo chưa trả tại thời điểm hủy đăng ký. Trường hợp xảy ra tình huống nêu tại điều 15, Bên A, vào bất kì thời điểm nào, có thể yêu cầu Bên B hoàn trả lại toàn bộ phí quảng cáo đã thanh toán, các chi phí và phí tổn phát sinh do điều tra liên quan đến các quy định tại điều 15 cũng như các án phí.

 

ĐIỀU 12. CHẤM DỨT LIÊN KẾT QUẢNG CÁO

1. Trường hợp Hợp đồng giữa Bên A và nhà cung cấp chấm dứt, liên kết quảng cáo giữa nhà cung cấp và Bên B cũng chấm dứt theo. Bên A sẽ thông báo ngay đến Bên B.

Trường hợp Nhà cung cấp đề xuất chấm dứt Liên kết quảng cáo với Bên B, Bên A sẽ thông báo ngay cho Bên B và Liên kết quảng cáo sẽ tự động chấm dứt ngay khi nhận được thông báo.

2. Trường hợp Liên kết quảng cáo chấm dứt theo các quy định tại điều 16, phí quảng cáo phát sinh đến thời điểm chấm dứt liên kết quảng cáo sẽ tuân theo các quy định  trong HỢP ĐỒNG

 

ĐIỀU 13. BÊN B XIN RÚT LUI

Bên B có thể xin rút khỏi Các dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào.

Ngay khi hoàn thành thủ tục rút lui của Bên B, việc đăng ký tham gia các dịch vụ cũng bị hủy bỏ. Trường hợp Bên B và nhà cung cấp đang tham gia liên kết quảng cáo khi Bên B xin rút khỏi các dịch vụ, liên kết quảng cáo sẽ tự động chấm dứt.

 

ĐIỀU 14. XỬ LÝ PHÍ QUẢNG CÁO TẠI THỜI ĐIỂM BÊN B XIN RÚT LUI

Trường hợp Bên B xin rút lui, chỉ thanh toán phí quảng cáo phát sinh đến ngày cuối cùng của tháng trước đó. Theo đây, Bên B chấp thuận rằng nếu phí quảng cáo phát sinh đến  ngày cuối cùng của tháng trước đó ít hơn 500.000 VND, Bên B sẽ miễn yêu cầu thanh toán phí quảng cáo và Bên B sẽ không nhận khoản thanh toán nào.

Trường hợp không thể thực hiện chuyển khoản vào tài khoản do Bên B cung cấp, Bên A sẽ gửi thông báo cho Bên B. Nếu thông tin tài khoản không được cập nhật trong vòng 1 năm sau khi có thông báo, Bên A sẽ được miễn trừ nghĩa vụ thanh toán và xem như Bên B đã từ bỏ yêu cầu nhận thanh toán. Theo đây, Bên B chấp thuận các quy định tại Điều 18.

 

ĐIỀU 15. XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bên A sẽ tuân thủ theo “Chính sách riêng tư” được thiết lập riêng biệt cho việc xử lý thông tin cá nhân (được hiểu là các thông tin có thể giúp xác định danh tính của cá nhân như tên, ngày sinh hay các thông tin mô tả khác) mà Bên A có được từ việc cung cấp các dịch vụ.

Nhằm phòng ngừa các hành vi sai trái về các dịch vụ liên kết quảng cáo, Bên A sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin về các hành vi sai trái của Bên B (như tên Bên B, thông tin trang mạng đăng ký, địa chỉ, tài khoản ngân hàng). Theo đây, Bên B chấp thuận các điều khoản nêu tại điều này.

Nếu xảy ra một trong các trường hợp sau, Bên A có thể tiết lộ các thông tin đăng ký và dữ liệu giao dịch của Bên B thu được từ việc vận hành các quảng cáo (hay các chương trình Liên kết quảng cáo):

1. Tòa án, công an, cơ quan thuế hay các đại diện hành chính khác phát lên hay tiến hành điều tra.

2. Tiết lộ thông tin về các quảng cáo (hay các chương trình quảng cáo) cho Nhà cung cấp trong khuôn khổ vận hành Các dịch vụ; với điều kiện chỉ áp dụng điều khoản này khi Bên A đã ký kết thỏa thuận Bảo mật thông tin với Nhà cung cấp.

3. Bên A sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin thống kê hay các thông tin tương tự liên quan đến Bên B nhưng không giúp nhận dạng danh tính của Bên B.

 

ĐIỀU 16. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bên B không được tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin về công nghệ, công việc kinh doanh, doanh thu của Bên A hay của nhà cung cấp có được liên quan đến việc tham gia các dịch vụ và được công nhận là thông tin mật, ngoại trừ các thông tin đăng trên các tên miền công cộng. Quy định này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi đơn đăng ký của Bên B bị hủy bỏ.

 

ĐIỀU 17. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Bất kì và mọi bản quyền tác giả, bản quyền thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến các dịch vụ đều thuộc sở hữu của cá thể đã cung cấp các quyền đó, như Bên A hay nhà cung cấp. Bên B chỉ sử dụng toàn bộ hay một phần hệ thống hay nội dung liên kết quảng cáo do Bên A cung cấp trong khuôn khổ cho phép của Bên A hay nhà cung cấp, và không thực hiện các hành vi nằm ngoài khuôn khổ cho phép nêu trên vi phạm bản quyền tác giả, v.v, như sao chép, in ấn, xuất bản, công chiếu, và phân bố rộng rãi cho công chúng hoặc có bên thứ ba thực hiện các hành vi nêu trên.

 

ĐIỀU 18. TẠM NGỪNG, THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ XÓA BỎ CÁC DỊCH VỤ.

Bên A có thể tạm ngưng, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hay xóa bỏ các dịch vụ vào bất kì thời điểm nào. Nếu thấy cần thiết, Bên A có thể thông báo trước cho Bên B về các hành động nêu trên.

 

ĐIỀU 19. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bên A sẽ gửi thông báo hay trao đổi thông tin với Bên B bằng email hay đăng tải lên trang mạng của các dịch vụ.

Trường hợp Bên A thực hiện trao đổi thông tin qua email, các thông tin này được xem như đã được Bên B nhận vào ngày Bên A gửi email.

Trường hợp Bên B thay đổi địa chỉ email hay số điện thoại đăng ký với Bên A, Bên B phải thông báo ngay về các thay đổi này trong thông tin đăng ký. Nếu Bên B không thông báo về các thay đổi nêu trên và không nhận được thông báo từ Bên A, Bên A sẽ không chịu trách nhiệm.

 

ĐIỀU 20. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bên A không có trách nhiệm bồi thường về bất kì thiệt hại nào mà Bên B phải gánh chịu do sử dụng các dịch vụ ngoại trừ các thiệt hại gây ra do hành vi cố ý hay bất cẩn trắng trợn từ phía Bên A.

 

ĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trường hợp Bên B gây thiệt hại cho Bên A hay nhà cung cấp, Bên B phải bồi thường các thiệt hại.

Nếu có nảy sinh vấn đề giữa Bên B và bên thứ ba, Bên B phải chịu trách nhiệm và mọi phí tổn để giải quyết vấn đề. Trường hợp Bên A chịu tổn thất do các vấn đề trên, Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A.

 

ĐIỀU 22. KHÔNG ỦY NHIỆM CÁC QUYỀN LỢI

Trừ trường hợp có văn bản đồng thuận trước từ Bên A, Bên B không được ủy nhiệm một phần hay toàn bộ các quyền lợi theo HỢP ĐỒNG cho bên thứ ba, không chuyển nhượng các quyền trên làm vật đảm bảo hay cho phép bên thứ ba sử dụng các quyền trên.

 

ĐIỀU 23. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Bên A không chịu trách nhiệm về việc không thực thi hay trì hoãn toàn bộ hay một phần Các dịch vụ vì các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên A bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, hỏa hoạn, động đất, biểu tình, lũ lụt, bão, dịch bệnh, bạo động, khủng bố, chiến tranh, các đạo luật chính phủ, tình trạng gián đoạn, hư hỏng dịch vụ liên lạc hay đường truyền Internet.

 

ĐIỀU 24. THỎA THUẬN KHÁC

1. Bất kỳ thông tin liên quan đến Nhà cung cấp hay nội dung trong quảng cáo về hàng hóa, dịch vụ mà Bên A cung cấp cho Bên B bằng các sử dụng các dịch vụ đều tính vào thời điểm hiện tại, và Bên A không đảm bảo gì về tính hoàn thiện, chính xác và hữu dụng của các thông tin nêu trên trong tương lai, Bên A không chịu trách nhiệm về bất kì hậu quả nào liên quan đến việc Bên B đăng tải các quảng cáo nêu trên khi sử dụng các dịch vụ.

2. Theo đây, Bên B tuyên bố và cam kết rằng Bên B không thuộc một trong các trường hợp sau. Nếu Bên B bị phát giác đã làm giả các tuyên bố và cam kết nêu trên, Bên B chấp thuận bị hủy bỏ đăng ký tham gia Các dịch vụ. Thêm vào đó, Bên B chấp thuận rằng nếu Bên B hay các tổ chức mà Bên B tham gia bị tổn thất, Bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm:

Bên B tuyên bố trong thời gian sử dụng các dịch vụ, Bên B không thuộc một trong các trường hợp sau và cam kết sẽ không trở thành đối tượng của một trong các trường hợp sau:

2.1. Băng nhóm tội phạm có tổ chức;

2.2. Thành viên của băng nhóm tội phạm có tổ chức;

2.3. Cá nhân đã từng là thành viên của băng nhóm tội phạm có tổ chức và tính từ thời điểm rút lui đến hiện tại chưa quá 05 năm;

2.4. Thành viên không chính thức của băng nhóm tội phạm có tổ chức;

2.5. Bên A liên kết với băng nhóm tội phạm có tổ chức;

2.6. Tống tiền các Bên A, ví dụ như các tổ chức kiếm tiền phi pháp giả dạng chiến dịch xã hội hay các đơn vị bạo lực trí tuệ xã hội; hoặc

2.7. Cá thể hay cá nhân tương tự như trên (sau đây gọi chung là “thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức”).

3. Bên B tuyên bố trong thời gian sử dụng các dịch vụ, Bên B không thuộc một trong các trường hợp sau và cam kết sẽ không trở thành đối tượng của một trong các trường hợp sau:

3.1. Cá thể hoạt động dưới sự điều khiển bởi thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức;

3.2. Cá thể có hoạt động liên quan lớn đến thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức;

3.3. Cá nhân hay cá thể lợi dụng các thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức, ngoài các mục đích khác, nhằm thu lợi nhuận bất hợp pháp cho bản thân hay cho bên thứ ba hay nhằm gây tổn thất cho bên thứ ba;

3.4 Cá nhân hay cá thể cung cấp ngân quỹ hay cơ sở hạ tầng cho thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức;

3.5. Bên A mà nhân viên hay cổ đông vận hành Bên A có quan hệ với thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức.

4. Theo đây, Bên B cam kết sẽ không tạo điều kiện cho bên thứ ba thực hiện các hành vi thuộc một trong các trường hợp sau:

4.1. Thỉnh cầu dựa trên hành vi bạo lực;

4.2. Thỉnh cầu bằng hành vi trái pháp luật hay có tính hủy hoại không được pháp luật công nhận.

4.3. Có liên quan đến các giao dịch, phát ngôn/ hành động có tính đe dọa hay thực hiện các hành vi bạo lực;

4.4. Gây thiệt hại đến danh tiếng của một Bên A bằng cách lan truyền thông tin sai lệch, sử dụng phương thức lừa đảo hay dùng vũ lực cản trở hoạt động kinh doanh của Bên A; hay có các hành vi tương tự như trên.

4.5. Trường hợp đăng ký của Bên B bị hủy bỏ dựa theo các quy định nêu trên, Bên B không được khiếu nại Bên A về bất kì thiệt hại nào gây ra do việc hủy bỏ đăng ký.

 

ĐIỀU 25. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng này sẽ được áp dụng và có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết và bên Bên B nộp đăng ký tham gia.
 2. Bản Hợp đồng có thể được thay đổi hay bổ sung vào bất kì thời điểm nào tùy vào Bên A và Bên B được xem là chấp thuận các thay đổi, bổ sung khi được thông báo và tiếp tục tham gia các dịch vụ.
 3. Trừ trường hợp được quy định rõ, bản hợp đồng sửa đổi, bổ sung sẽ được áp dụng và có hiệu lực từ thời điểm bản hợp đồng nêu trên được đăng tải trên trang mạng cung cấp các dịch vụ và sẽ điều phối các quan hệ giữa Bên B và Bên A.

ĐIỀU 26. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

 1. Hợp đồng này và quan hệ giữa Bên B và Bên A sẽ áp dụng và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp và xung đột phát sinh liên quan đến điều khoản sử dụng dịch vụ này sẽ do hai Bên giải quyết một cách thiện chí nhất có thể.
 3. Mọi tranh chấp hay xung đột không thể giải quyết theo thiện chí sẽ được khởi kiện ra tòa án pháp luật và chịu phán quyết theo luật định, theo đây, Bên A và Bên B chấp thuận thẩm quyền phán xét của tòa án có thẩm quyền trong việc thẩm vấn và giải quyết các vụ kiện.
 4. Bằng việc đăng ký tài khoản thành công trên hệ thống https://newpub.adpia.vn/, Bên B đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản trong quy định hợp tác này của Bên A.